Tehtud tööd
Tehtud tööd

2008. Muud tööd

- Põhikooli rekonstrueerimine. Sõmerpalu vald, Võrumaa. Kütte- ja ventilatsiooni põhiprojekt

- El. alajaam, Rapla linn. Kütte- ventilatsiooni ja jahutuse põhiprojekt

by uniforce